Pobednica: B. J. (40 godina)

Zanimanje: profesorka

Razlog posete: za vremenski period od godinu dana bilo je ukupno tri razloga za posetu nutricionisti: gojaznost, trudnoća i komplikacije u trudnoći (hipertenzija i gestacijiski dijabetes)

Nutritivne preporuke: Medicinska nutritivna terapija kod gojaznosti; Medicinska nutritivna prevencija gojaznosti u trudnoći; Medicinska nutritivna terapija kod hipertenzije i dijabetesa u trudnoći.

Rezultat: rezultat prve nutritivne intervencije jeste redukcija telesne težine, kao uslova za planiranu treću trudnoću (za period od 2 meseca smršala je ukupno 7 kg, što je bilo dovoljno da ima fiziološku, normalnu telesnu uhranjenost). Drugo nutritivno savetovanje bilo je preventivno i odnosilo se na medicinsku nutritivnu prevenciju gojaznosti u trudnoći. Bilo je potrbno da se obrati pažnja da dobitak kilograma u trudnoći ne prelazi preporuke (9 – 14 kg je očekivano povećanje telesne težine u trudnoći). Treći ciklus poseta bio je terapijski i doneo je sledeće rezultate: stabilan krvni pritisak uz medikamentoznu i nutritivnu terapiju;  održavanje dobre glikoregulacije samo uz medicinsku nutritivnu terapiju.

Status: U toku je medicinska nutritivna prevencija (ishrana dojilje)

Komentar: Gospođa B. može da se pohvali sa tri uspešne nutritivne intervencije. Njen prvi ciklus poseta nutricionisti bio je samoinicijativan, radi regulisanja telesne težine zbog planirane treće trudnoće. Nedugo nakon postizanja poželjne telesne težine, upućena je od stane specijaliste ginekologije po savet o ishrani u periodu trudnoće. Posle par meseci je kao starija trećerotka dobila gestacijski dijabetes i hipertenziju, pa je specijalista interne medicine uputio nutricionisti radi dobijanja medicinske nutritivne terapije. Sve vreme je bila pod nadzorom specijalista ginekologije i interniste i nutricioniste i oba oboljenja je držala pod kontrolom. Trudnoća se uspešno završila rođenjem zdravog dečaka.

Gospođa B. je jedna uporna, odgovorna, vredna i žena sa visokim nivoom zdravstvene prosvećenosti. Ona je odličan primer kako se radi planski, posvećeno i strpljivo, čak i kad naiđu izazovi.

Bravo, draga B. 🙂