Pobednica: Lj. R. (49 godina)

Zanimanje: prosvetni radnik

Razlog posete: upućena od strane izabranog lekara prvenstveno zbog dijabetesa (novootkrivenog) i predgojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod hipertenzije, hiperlipoproteinemije, dijabetesa i predgojaznosti

Rezultat: nakon pet meseci sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina je smanjena za 7 kg, obim struka za 3 cm; bolji lipidni status (holesterol je sa vrednosti 8,78, na kontroli bio 7,28; trigliceridi su sa početnih 2,27, na kontrolnom pregledu bili 0,85, odnosno u fiziološkim granicama) i dijabetes leči samo režimom ishrane (glikemija pri prvoj poseti 8,3, na kontroli 6,1).

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Dugo godina neredovne ishrane, povezivanja stresnih reakcija i ishrane, nedostatak redovne fizičke aktivnosti doveli su do razvoja svih navedenih hroničnih nezaraznih bolesti zbog kojih je izabrani lekar gospođu Lj. upitio nutricionisti. Dobra nutritivna anamneza, strah od dijabetesa (čija je pojava normalna, ali je on kod Lj. bio motivacija, a ne zastrašujući), prihvatanje nutritivnih i promena vezanih za fizičku aktivnost doveli su do odličnih rezultata nakon samo pet meseci. Dogovor sa gospođom Lj., vrednom, posvećenom i odgovornom ženom, jeste da nutritivna intervencija ide u smeru daljeg smanjivanja obima struka, nivoa holesterola i održavanja dobre glikoregulacije.

Bravo, draga Lj. 🙂