Pobednica: V. R. (57 godina)

Zanimanje: negovateljica

Razlog posete: upućena od strane spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod gojaznosti

Rezultat: posle dva meseca sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina se smanjila za 4,5 kg, obim struka za 8 cm

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Na zakazani razgovor po uputu spec. fizikalne medicine i rehabilitacije V. je jedva došla. Ne zato što nije želela, već zbog težine reumatskih problema (ukočenosti). Ova žena, iako izmučena bolom, prihvatila je preporučene promene vezane za ishranu, ritam spavanja i dr. Bila je zabrinuta da li će doći do redukcije telesne težine zbog nemogućnosti kretanja. Iako je ceo mesec mirovala, naredni je krenula sa vežbama i šetnjom, pa rezultat nije izostao. V. je odgovorna, posvećena i disciplinovana osoba i rezultati koje je postigla dodatna su motivacija da trajno prihvati promene koje joj odgovaraju i donose dobrobit. Još malo, pa menja kategoriju uhranjenosti i ostaje bez dijagnoze gojaznosti.

Bravo, draga V. 🙂