Pobednik: B. K. (9 godina)

Zanimanje: učenik

Razlog posete: upućen od strane pedijatra-gastroenterologa zbog povećanih transaminaza i predgojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod povećanih transaminaza

Rezultat: nakon dva meseca sprovođenja isključivo medicinske nutritivne terapije donosi izveštaj pedijatra-gastroenterologa: došlo je poboljšanja nalaza transaminaza (ALT, AST) i urednih svih ostalih nalaza (krvna slika, biohemijske analize), preporuka: nastaviti sa nutritivnom intervencijom; telesna težina se smanjila za 1 kg, porastao je 1 cm

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Godine mogu biti prepreka u spoznavanju ozbiljnosti problema i neminovnosti promena. Međutim, nekoliko odlazaka na kliniku, ozbiljnost tamošnjih lekara i jasna preporuka: “Dete mora da pazi šta jede i pije”, uticalu su da B. i njegova mama budu dobro pripremljeni na nutritivne promene koje su predložene kao primarna (osnovna) metoda lečenja. Ova priča je još jedan odličan primer da se dobar rezultat podrazumeva kada je saradnja dobra. Zaista je tako: B. je lepo prihvatio promene koje sam predložila, njegova majka je odgovorno i posvećeno prihvatila da pomogne svom detetu korigovanjem porodične ishrane. Teorija je bitna u približavanju suštine problema, ali akcenat treba da bude na davanju  konkretnih i praktičnih saveta. Samo tako će promene biti prihvaćene, održive i rezulrati dobri.

Bravo za dragog B. i njegovu majku 🙂 🙂