Pobednica: D. K. (57 godina)

Zanimanje: domaćica

Razlog posete: upućena od strane izabranog lekara zbog neregulisanog dijabetesa, hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod dijabetesa, hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Rezultat: nakon 11 meseci sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina je smanjena za 18 kg, obim struka za 14 cm (indeks uhranjenosti tela na početku bio je 40,2 što je značilo III stepen gojaznosti; nakon 11 meseci BMI iznosio je 33,5 što znači I stepen gojaznosti); postignuta je dobra glikoregulacija (jutarnje vrednosti glikemije od 5,0 do 6,2) i stabilan krvni pritisak

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Neverovatna je prijatnost posmatrati izuzetno napredovanje iz meseca u mesec. Početna usporenost u hodu, kaput koji nije mogla da zakopča, loši laboratorijski nalazi i potpuno izostavljena svakodnevna šetnja su moji prvi utisci kada sam upoznala gospođu D. Ta ista D. danas je jedna hitra žena, energičnog i lakog koraka, sa popravljenim laboratorijskim nalazima, raspoložena, sa svakodnevnom umerenom fizičkom aktivnošću, puna životne radosti i, sa razlogom, puna samopouzdanja i ponosna na sebe. Potpuno druga žena. Koliko malo treba da osoba shvati da mnogo toga ne može da promeni, ali, sa druge strane, toliko toga može da promeni. Samo kada se reši i pokrene. D. je pravi primer za to.

Bravo, draga D. 🙂