Pobednica: M. B. (64 godine)

Zanimanje: penzionerka

Razlog posete: upućena nutricionisti zbog hipertenzije, hiperlipoproteinemije, hiperglikemije, gojaznosti; operisala kičmu i karcinom dojke i limfnih žlezda

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod hipertenzije, hiperlipoproteinemije, hiperglikemije i gojaznosti

Rezultat: nakon 6 meseci sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina je manja za 7 kg, obim struka za 8 cm; glikemija dobra (na prvom pregledu bila 7,0, na kontrolnom 5,8); lipidni status bolji (holesterol bio 8,38, na kontroli 6,82; trigliceridi bili 5,82, kontrolni 2,64)

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Uvek mi je zadovoljstvo da sarađujem sa sjajnim ženama kakva je gospođa M. Ona je prava žena zmaj: pokazala je svima da bolesti mogu da poremete kvalitet života, ali da je ipak ona ta koja može da vlada situacijom i utiče na mnogo toga. Prvenstveno na ishranu, fizičku aktivnost i sopstvene misli, unapređujući zdravstveno stanje i kvalitet svog života. Niko ne kaže da je lako, ali je moguće. Puno je edukatora koji pričaju da je dosta toga moguće promeniti pozitivnim stavom i mislima. Divno je kada sve rečeno ne ostane na nivou teorije, već vidite praktičnu primenu i da to stvarno deluje. Imajući u vidu mnoge zdravstvene zaplete, dogovor je da sa redukcijom telesne težine napredujemo polako, jačajući imunitet i poboljšavajući kondiciju.

Bravo, draga M. 🙂