OPCIJE SARADNJE SA MNOM:

 • Mentorski program namenjen zdravstvenim profesionalcima nutricionistima. Program se prilagođava svakom polazniku individualno, zavisno od konkretnih potreba. Namenjen je tek diplomiranim nutricionistima dijetetičarima kojima je potrebna podrška za praktičnu primenu stečenih znanja u praksi sa različitim uzrasnim kategorijama. Program je namenjen i nutricionistima koji žele da unaprede svoje znanje i dodatno razviju svoj posao sticanjem veština i alata za kvalitetan rad u oblasti nutricionizma.

 • Individualne konsultacije sa:
  • zdravim osobama (trudnice, porodilje, deca i omladina, radno aktivne osobe, starije osobe)
  • bolesnim osobama (koje imaju stanja ili oboljenja, gde ishrana može biti primarna ili pomoćna metoda lečenja). Najčešće bolesti gde je ishrana veoma bitna su: gojaznost, hipertenzija, hiperlipoproteinemije, dijabetes, insulinska rezistencija, glutenska enteropatija, oboljenja organa za varenje (gastritis, ulkus, dispepsija i dr.), giht…
 • Porodične konsultacije: ukoliko je oboleo član porodice neophodno je da ostali članovi, a posebno osoba koja sprema hranu ima osnovna znanja o oboljenju, načinu ishrane, pripremi hrane, ritmu obroka i dr.
 • Radionice o pravilnoj ishrani organizujem za:
  • decu uzrasta od 7 do 11 godina
  • gojaznu decu uzrasta od 7 do 11 godina
  • roditelje gojazne dece
  • osobe obolele od dijabetesa
  • gojazne osobe

Mentorski program, individualne i porodične konsultacije organizuju se preko skajpa, zoom aplikacije ili po dogovoru.
Radionice organizujem za najviše 6 osoba, kako bi svaki učesnik dobio punu pažnju.

 

ANKETA O ISHRANI

Ukoliko želite konsultaciju o ishrani, najpre popunite upitnik i pošaljite.

  SkajpViberTelefon  muškiženskine izjašnjavam se  dačestoponekadne


  dane  100  100


  dane  100


  jedan do dvadvadva do tritriviše od tri


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  do 500 mldo 1ldo 1,5loko 2lviše od 2l


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dačestoponekadne


  dane  100


  do 3 kg3-5 kgpreko 5 kg


  dačestoponekadne  100

  Antropometrijske mere

  Uputstvo:

  Telesne visinu i težinu je najpreciznije izmeriti na medicinskoj vagi sa visinometrom.
  Ukoliko se merite kod kuće, telesnu težinu izmerite ujutru nakon pražnjenja bešike i creva,
  u vešu. Obim struka izmerite santimetarskom trakom, ravno, u nivou pupka.  [wpcaptcha]