USLUGE

OPCIJE SARADNJE SA MNOM:

individualne konsultacije sa:

  • zdravim osobama (trudnice, porodilje, deca i omladina, radno aktivne osobe, starije osobe)
  • bolesnim osobama (koje imaju stanja ili oboljenja, gde ishrana može biti primarna ili pomoćna metoda lečenja). Najčešće bolesti gde je ishrana veoma bitna su: gojaznost, hipertenzija, hiperlipoproteinemije, dijabetes, insulinska rezistencija, glutenska enteropatija, oboljenja organa za varenje (gastritis, ulkus, dispepsija i dr.), giht…

porodične konsultacije: ukoliko je oboleo član porodice neophodno je da ostali članovi, a posebno osoba koja sprema hranu ima osnovna znanja o oboljenju, načinu ishrane, pripremi hrane, ritmu obroka i dr.

radionice o pravilnoj ishrani organizujem za:

  • decu uzrasta od 7 do 11 godina
  • gojaznu decu uzrasta od 7 do 11 godina
  • roditelje gojazne dece
  • osobe obolele od dijabetesa
  • gojazne osobe

Individualne i porodične konsultacije organizuju se preko skajpa ili po dogovoru.
Radionice organizujem za najviše 6 osoba, kako bi svaki učesnik dobio punu pažnju.

ANKETA O ISHRANI

Ukoliko želite konsultaciju o ishrani, najpre popunite upitnik i pošaljite.

SkajpViberTelefonmuškiženskine izjašnjavam sedačestoponekadne


dane100100


dane100


jedan do dvadvadva do tritriviše od tri


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dačestoponekadne


do 500 mldo 1ldo 1,5loko 2lviše od 2l


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dačestoponekadne


dane100


do 3 kg3-5 kgpreko 5 kg


dačestoponekadne100

Antropometrijske mere

Uputstvo:

Telesne visinu i težinu je najpreciznije izmeriti na medicinskoj vagi sa visinometrom.
Ukoliko se merite kod kuće, telesnu težinu izmerite ujutru nakon pražnjenja bešike i creva,
u vešu. Obim struka izmerite santimetarskom trakom, ravno, u nivou pupka.
Scroll Up