Izdavač
Naučno društvo – Akademija javnog zdravlja

Za izdavača
Prof. dr Dragoljub Đokić,
predsednik Upravnog odbora

Izdavački savet
Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
Prof. dr Tomislav Jovanović

Glavni i odgovorni urednik
Prof. dr Dragoljub Đokić

Zamenik glavnog i odgovornog urednika
Prof. dr Petar Otašević

UREDNIŠTVO

Akademik prof. dr Miodrag Ostojić Akademik prof. dr Jovan Hadži Đokić
Akademik prof. dr Đorđe Radak Akademik prof. dr Bela Balint
Prof. dr Branislava Ivanović Prof. dr Artur Bjelica
Prof. dr Milovan Dimitrijević Prof. dr Slobodan Janković
Prof. dr Tomislav Jovanović Prof. dr Nenad Ilijevski
Prof. dr Petar Otašević Prof. dr Milica Prostran
Prof. dr Milena Švabić Vlahović Prof. dr Aleksandra Nikolić
Prof. dr Aleksandar Lešić Prof. dr Nevena Kalezić
Prof. dr Emilija Dubljanin Raspopović Prof. dr Vesna Turkulov
Prof.dr Aleksandra Dickov Prof. dr Mijomir Pelemiš
Prof.dr Zoran Golušin

ADRESA UREDNIŠTVA

Beograd, Južni bulevar 55/1 (Vračar)
e-mail: info@medicaljournal.com
Tel. 011/ 74-92-283

Tehnički urednik
Vasilije Radošević

Lektor za srpski jezik
Aleksandra Gojković

Lektor za engleski jezik
Jelena Nestorović Vučić