Posts Tagged "nikad nije kasno za promene"

S. D.

Objavila 14.11.2019. u Pobednici

Pobednica: S. D. (60 godina)

Zanimanje: službenica

Razlog posete: upućena od strane izabranog lekara zbog gojaznosti, dijabetesa, hipertenzije, hiperurikemije, hiperlipoproteinemije

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod gojaznosti, hiperurikemije, dijabetesa, hipertenzije i hiperlipopreoteinemije

Rezultat: posle 14 meseci medicinske nutritivne terapije telesna težina je manja za 17 kg, obim struka za 7 cm;  vrednost mokraćne kiseline je sa 483 smanjena na 296 (postignuta je normalna odnosno vrednost u fiziološkim granicama); HbA1C 5,8% (tromesečna vrednost šećera je u granicama normalnih vrednosti); lipidni status uredan (holesterol je sa 8,36 sada 6,6; trigliceridi sa 2,23 na 1,5); promenila je stepen uhranjenosti: bila je prvi stepen gojaznosti (BMI 33,4), sada je predgojazna (BMI 27,9).

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje radi održananja stabilnog zdravstvenog stanja

Komentar: Priroda posla, nepravilne nutritivne navike i fizička neaktivnost dovele su do mnogobrojnih oboljenja. Gospođa S. je došla na konsultaciju po uputu izabranog lekara, a po preporuci endokrinologa, koji su joj objasnili važnost ishrane u njenom lečenju. Dobra saradnja, posvećenost i odgovornost uticali su na stabilizaciju, poboljšanje opšteg zdravstvenog stanja i kvaliteta života. Mesiti hleb po vrućini? Neko bi rekao “Nikad!”, ali ne i S. Najbolje od svega jeste što nije mesila zato što mora, nego zato što je želela. Obroke za ishranu na poslu spremala je kod kuće, što to čini i danas. E, to je prava pobeda: prihvatiti ono što je dobro za vas zato što želite, a ne zato što se mora! Disciplina u uzimanju terapije, režimu ishrane i fizičkoj aktivnosti su glavne smernice ka stabilnom zdravstvenom stanju, do koga je S. došla.

Bravo, draga S. 🙂

Pročitaj više

M. R.

Objavila 07.11.2019. u Pobednici

Pobednica: M. R. (60 godina)

Zanimanje: domaćica

Razlog posete: upućena od strane nefrologa zbog bubrežne insuficijencije, dijabetesa, gihta, gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod bubrežne insuficijencije, dijabetesa, gihta, hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Rezultat: nakon šest meseci sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina je smanjena za 18 kg, obim struka za 12 cm; vrednosti laboratorijskih parametara na prvom pregledu i kontrolnom nakon 6 meseci (u zagradi): glikemija 7,8 (3,6), urea 20,3 (12,3), kreatinin 189 (114), mokraćna kiselina 560 (390), holesterol 5,88 (4,97), trigliceridi 2,19 (1,11)

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Gospođa M. ima puno zdravstvenih izazova i bilo je vrlo zahtevno napraviti adekvatan plan ishrane. Odlično je sarađivala, jer su joj loši rezultati i otežano kretanje zbog gojaznosti umnogome smanjili kvalitet svakodnevnog života. Shvatila je da će joj promene doneti olakšanje i boljitak. Tako je i bilo. Već nakon dva meseca je došlo do napretka, doktor specijalista nefrologije je bio zadovoljan. Sada, nakon 6 meseci specijalista endokrinolog je nagovestio smanjenje doze leka za dijabetes. Lipidni status je regulisala isključivo medicinskom nutritivnom intervencijom. Odlični rezultati (laboratorijski nalazi, telesna težina, izveštaji endokrinologa, nefrologa), lakše kretanje i bolji osećaj dodatno su M. motivisali da trajno prihvati predložene mere i nastavi sa promenama.

Bravo, draga M. 🙂

Pročitaj više

D. J.

Objavila 30.10.2019. u Pobednici

Pobednica: D. J. (60 godina)

Zanimanje: domaćica

Razlog posete: upućena od strane specijaliste interne medicine zbog hipertenzije, nadimanja, problema sa venama i otocima

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod  gojaznosti, hipertenzije i dispepsije

Rezultat: posle 1,5 godine sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina se smanjila za 17 kg, obim struka za 7 cm (nije više gojazna, postigla je poželjnu telesnu težinu); regulisala krvni pritisak (specijalista interne medicine smanjio joj je dozu leka za hipertenziju); nema otoke na nogama, niti nadimanje

Status: medicinski nutritivni nadzor

Komentar: Žena u ovim godinama može da bude dobra domaćica, brižna i požrtvovana majka, supruga, baka, ali to sve ne znači da zapostavi sebe i brigu o sopstvenom zdravlju. D. je upravo takva: posvećena porodici, ali i odgovorna prema sopstvenom zdravlju. Disciplinovano je, strpljivo i sa puno poverenja prihvatila predložene korekcije koje je dobila od nutricioniste. Sada se lako kreće, vedra je, raspoložena, pozitivna, izgleda i oseća se puno bolje nego pre par godina. Bitan je medicinski aspekt promena koje utiču na bolje zdravstvene parametre (težina, obim struka, biohemijske analize krvi, krvna slika i dr.), ali nije zanemarljiv bolji kvalitet života, dobar osećaj koji puno znači u smislu motivacije da se nastavi sa promenama i da se one zadrže kao životni stil.

Bravo, draga D. 🙂

Pročitaj više

R. S.

Objavila 27.10.2019. u Pobednici

Pobednik: R. S. (71 godina)

Zanimanje: penzioner

Razlog posete: upućen od strane endokrinologa zbog neregulisanog dijabetesa, hipertenzije i gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod dijabetesa, hipertenzije i gojaznosti

Rezultat: nakon tri meseca sprovođenja medicinske nutritivne terapije postignuti su sledeći rezultati: bolja glikoregulacija (vrednost glikemije bila je 12, posle 6,3; HbA1C (takozvani tromesečni prosek glikemija bio je 10,4%, posle tri meseca 7,6%), bolji lipidni status (holesterol bio 5,31, na kontroli 4,17; trigliceridi bili 1,69 kasnije 1,52), telesna težina je manja za 500 g i u obimu struka za 5 cm

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Gospodina R. je na konsultaciju kod nutricioniste uputio endokrinolog. Dugogodišnji dijabetičar, koji je zbog prirode posla (pekar) godinama teško uklapao obaveze i brigu o sebi. Ali, nikada nije kasno i uz malo truda i puno volje mogu se postići izuzetni rezultati, kao što je R. postigao. Moram da napomenem da je farmakološka terapija bila ista i nije menjana godinu dana, tako da su postignuti rezultati isključivo posledica nutritivne terapije. Sa smanjenjem težine od samo 500 g, promenio je stepen uhranjenosti (nije više gojazan, već predgojazan). Promenom režima ishrane smanjio je nadutost koju je imao (obim struka manji za 5 cm). R. je pokazao izuzetnu posvećenost, odlučnost i doslednost u prihvatanju preporučenih korekcija, u čemu je imao podršku i pomoć svoje supruge.

Bravo za dragog R. i njegovu suprugu 🙂 🙂

Pročitaj više

D. K.

Objavila 25.10.2019. u Pobednici

Pobednica: D. K. (57 godina)

Zanimanje: domaćica

Razlog posete: upućena od strane izabranog lekara zbog neregulisanog dijabetesa, hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod dijabetesa, hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Rezultat: nakon 11 meseci sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina je smanjena za 18 kg, obim struka za 14 cm (indeks uhranjenosti tela na početku bio je 40,2 što je značilo III stepen gojaznosti; nakon 11 meseci BMI iznosio je 33,5 što znači I stepen gojaznosti); postignuta je dobra glikoregulacija (jutarnje vrednosti glikemije od 5,0 do 6,2) i stabilan krvni pritisak

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Neverovatna je prijatnost posmatrati izuzetno napredovanje iz meseca u mesec. Početna usporenost u hodu, kaput koji nije mogla da zakopča, loši laboratorijski nalazi i potpuno izostavljena svakodnevna šetnja su moji prvi utisci kada sam upoznala gospođu D. Ta ista D. danas je jedna hitra žena, energičnog i lakog koraka, sa popravljenim laboratorijskim nalazima, raspoložena, sa svakodnevnom umerenom fizičkom aktivnošću, puna životne radosti i, sa razlogom, puna samopouzdanja i ponosna na sebe. Potpuno druga žena. Koliko malo treba da osoba shvati da mnogo toga ne može da promeni, ali, sa druge strane, toliko toga može da promeni. Samo kada se reši i pokrene. D. je pravi primer za to.

Bravo, draga D. 🙂

Pročitaj više
Scroll Up