Posts Tagged "hiperlipoproteinemija"

M. R.

Objavila 07.11.2019. u Pobednici

Pobednica: M. R. (60 godina)

Zanimanje: domaćica

Razlog posete: upućena od strane nefrologa zbog bubrežne insuficijencije, dijabetesa, gihta, gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod bubrežne insuficijencije, dijabetesa, gihta, hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Rezultat: nakon šest meseci sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina je smanjena za 18 kg, obim struka za 12 cm; vrednosti laboratorijskih parametara na prvom pregledu i kontrolnom nakon 6 meseci (u zagradi): glikemija 7,8 (3,6), urea 20,3 (12,3), kreatinin 189 (114), mokraćna kiselina 560 (390), holesterol 5,88 (4,97), trigliceridi 2,19 (1,11)

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Gospođa M. ima puno zdravstvenih izazova i bilo je vrlo zahtevno napraviti adekvatan plan ishrane. Odlično je sarađivala, jer su joj loši rezultati i otežano kretanje zbog gojaznosti umnogome smanjili kvalitet svakodnevnog života. Shvatila je da će joj promene doneti olakšanje i boljitak. Tako je i bilo. Već nakon dva meseca je došlo do napretka, doktor specijalista nefrologije je bio zadovoljan. Sada, nakon 6 meseci specijalista endokrinolog je nagovestio smanjenje doze leka za dijabetes. Lipidni status je regulisala isključivo medicinskom nutritivnom intervencijom. Odlični rezultati (laboratorijski nalazi, telesna težina, izveštaji endokrinologa, nefrologa), lakše kretanje i bolji osećaj dodatno su M. motivisali da trajno prihvati predložene mere i nastavi sa promenama.

Bravo, draga M. 🙂

Pročitaj više

G. S.

Objavila 05.11.2019. u Pobednici

Pobednica: G. S. (59 godina)

Zanimanje: ekonomski tehničar

Razlog posete: upućena od strane specijaliste interne medicine zbog neregulisanog dijabetesa, hipertenzije, hiperlipoproteinemije i gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod dijabetesa, hipertenzije, hiperlipoproteinemije i gojaznosti

Rezultat: nakon tri meseca sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina se smanjila za 9 kg (BMI bio na početku 32,6 – prvi stepen gojaznosti), obim struka za 4 cm (u narednih 6 meseci obim struka je smanjila za još 3 cm); telesna težina se održava u kategoriji predgojaznosti (BMI 29,1); posle 9 meseci rezultati laboratorijskih nalaza su: početna glikemija bila je 11,3, kontrolna 7,4; HbA1C na prvom dolasku 8%, na kontroli 6,4%; holesterol 6,23, kontrolni 5,28; trigliceridi su na prvom pregledu bili 1,84, na kontroli 1,27

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Odličan primer da ishrana nije svemoguća, ali da je primarna metoda lečenja kod dijabetesa i gojaznosti. Draga G. je upućena na konsultaciju kod nutricioniste od strane specijaliste interne medicine zbog neregulisanog dijabetesa. Postigle smo odlične rezultate samo nutritivnom intervencijom, pri čemu je farmakološka terapija bila ista sve vreme. Dakle, pila je istu terapiju, ali je dobru glikoregulaciju i bolji lipidni status postigla korigovanjem ishrane. Izuzetna odgovornost, odlučnost i posvećenost su G. osobine koje su doprinele napretku. Zadovoljstvo mi je biti saradnik i svedok ovakvih promena. Predložene i prihvaćene promene utiču na poboljšanje zdravstvenog statusa i na unapređenje kvaliteta života.

Bravo, draga G. 🙂

Pročitaj više

N. Đ.

Objavila 28.10.2019. u Pobednici

Pobednica: N. Đ. (59 godina)

Zanimanje: radnica u prehrambenoj industriji

Razlog posete: upućena od strane specijaliste interne medicine zbog hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Rezultat: nakon dva meseca sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina je manja za 2,5 kg, obim struka za 11 cm

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Naporan, smenski rad značajno mogu uticati na ritmove ishrane i spavanja. Tada se u trci sa poslom, vremenom, obavezama, često prave pogrešni izbori u ishrani, loše navike se gomilaju, ponavljaju i daju rezultate u vidu gojaznosti, povećanja krvnog pritiska, masnoća u krvi itd. N. je na početku svoje priče o ishrani, ali je stvarno dobro krenula sa promenama. Korigovanjem samo nekoliko navika dosta je smanjila abdominalnu gojaznost, odnosno nadutost, kao i broj kilograma. Odličan početak, nastavljamo dalje…

Bravo, draga N. 🙂

Pročitaj više

D. K.

Objavila 25.10.2019. u Pobednici

Pobednica: D. K. (57 godina)

Zanimanje: domaćica

Razlog posete: upućena od strane izabranog lekara zbog neregulisanog dijabetesa, hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod dijabetesa, hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Rezultat: nakon 11 meseci sprovođenja medicinske nutritivne terapije telesna težina je smanjena za 18 kg, obim struka za 14 cm (indeks uhranjenosti tela na početku bio je 40,2 što je značilo III stepen gojaznosti; nakon 11 meseci BMI iznosio je 33,5 što znači I stepen gojaznosti); postignuta je dobra glikoregulacija (jutarnje vrednosti glikemije od 5,0 do 6,2) i stabilan krvni pritisak

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Neverovatna je prijatnost posmatrati izuzetno napredovanje iz meseca u mesec. Početna usporenost u hodu, kaput koji nije mogla da zakopča, loši laboratorijski nalazi i potpuno izostavljena svakodnevna šetnja su moji prvi utisci kada sam upoznala gospođu D. Ta ista D. danas je jedna hitra žena, energičnog i lakog koraka, sa popravljenim laboratorijskim nalazima, raspoložena, sa svakodnevnom umerenom fizičkom aktivnošću, puna životne radosti i, sa razlogom, puna samopouzdanja i ponosna na sebe. Potpuno druga žena. Koliko malo treba da osoba shvati da mnogo toga ne može da promeni, ali, sa druge strane, toliko toga može da promeni. Samo kada se reši i pokrene. D. je pravi primer za to.

Bravo, draga D. 🙂

Pročitaj više

R. M.

Objavila 12.10.2019. u Pobednici

Pobednik: R. M. (57 godina)

Zanimanje: poštar

Razlog posete: upućen od strane spec. interne medicine zbog gihta, hiperlipoproteinemije, hipertenzije, hiperglikemije i gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod gihta, hiperlipoproteinemije, hipertenzije, hiperglikemije i gojaznosti

Rezultat: nakon 3,5 meseca sprovođenja medicinske nutritivne terapije, telesna težina manja je za 8,5 kg, u obimu struka za 4 cm

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Imate osobe koje burno reaguju ukoliko im nešto (težina, neka od biohemijskih analiza ili nešto drugo) nije u skladu sa preporukama. Onda se brinu, uznemire se, pa bude još gore. R. nije takav: on je jedan miran i staložen čovek koji je u ordinaciju došao bez trunke zabrinutosti, bilo mu je jasno da su promene neophodne sa takvim dijagnozama i  brzo je prihvatio da krene sa neophodnim nutritivnim i drugim korekcijama. Imamo još posla, ovo je samo presek stanja, što bi rekli dragi ekonomisti. Odlično prolazno vreme, nastavljamo sa unapređenjem zdravstvenog statusa aktivnim učešćem. U planu je davanje krvi na analizu i kontrola biohemijskih parametara. Važno je shvatiti i prihvatiti da posao, privatne i društvene obaveze ne mogu biti izgovor za nebrigu o sebi. R. je to prihvatio, krenuo sa promenama i odlično napreduje.

Bravo, dragi R. 🙂

Pročitaj više
Scroll Up