Posts Tagged "disciplina"

Z. N.

Objavila 13.10.2019. u Pobednici

Pobednica: Z. N. (67 godina)

Zanimanje: domaćica

Razlog posete: upućena od strane izabranog lekara zbog gojaznosti (otežano kretanje)

Nutritivne preporuke: Medicinska nutritivna terapija kod gojaznosti, hiperlipoproteinemije i hipertenzije

Rezultat: posle 3,5 meseca sprovođenja nutritivne intervencije telesna težina manja za 13 kg, obim struka za 7 cm; biohemijski parametri stabilni (glikemija 5,74, holesterol 5,74, trigliceridi 1,73) , kao i krvni pritisak

Status: medicinska nutritivna terapija i dalje

Komentar: Gospođu Z. je muka naterala da dođe po savet o ishrani. Godinama potiskivani problemi gojaznosti (“Ništa se tu ne može”), povišenog pritisaka (“To je sa godinama”) i povećane masnoće u krvi (“A, ne jedem ništa masno”) su imali opravdanja (navedena u zagradama), ali kada je počela da se otežano kreće, to je bio alarm za uzbunu i za konačno reagovanje. Jedna ozbiljna i odlučna žena, kakva je gospođa Z. odgovorno je i disciplinovano prihvatila sve preporuke vezane za ishranu, odmor, kretanje… Odlični rezultati su je dodatno motivisali da nastavi sa promenama, jer je sa 13 kg manje, kako kaže “Ponovo prohodala”. Odličan primer da za promene nikada nije kasno i da se kvalitet života može popraviti u bilo kom životnom dobu.

Bravo, draga Z 🙂

Pročitaj više

Radiša M.

Objavila 12.10.2019. u Pobednici

Pobednik: Radiša M. (57 godina)

Zanimanje: poštar

Razlog posete: upućen od strane spec. interne medicine zbog gihta, hiperlipoproteinemije, hipertenzije, hiperglikemije i gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod gihta, hiperlipoproteinemije, hipertenzije, hiperglikemije i gojaznosti

Rezultat: nakon 3,5 meseca sprovođenja medicinske nutritivne terapije, telesna težina manja je za 8,5 kg, u obimu struka za 4 cm

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje

Komentar: Imate osobe koje burno reaguju ukoliko im nešto (težina, neka od biohemijskih analiza ili nešto drugo) nije u skladu sa preporukama. Onda se brinu, uznemire se, pa bude još gore. Radiša nije takav: on je jedan miran i staložen čovek koji je u ordinaciju došao bez trunke zabrinutosti, bilo mu je jasno da su promene neophodne sa takvim dijagnozama i  brzo je prihvatio da krene sa neophodnim nutritivnim i drugim korekcijama. Imamo još posla, ovo je samo presek stanja, što bi rekli dragi ekonomisti. Odlično prolazno vreme, nastavljamo sa unapređenjem zdravstvenog statusa aktivnim učešćem. U planu je davanje krvi na analizu i kontrola biohemijskih parametara. Važno je shvatiti i prihvatiti da posao, privatne i društvene obaveze ne mogu biti izgovor za nebrigu o sebi. Radiša je to prihvatio, krenuo sa promenama i odlično napreduje.

Bravo, dragi Radiša 🙂

Pročitaj više

D. K.

Objavila 07.10.2019. u Pobednici

Pobednik: D. K. (51 godina)

Zanimanje: dipl. mašinski inženjer

Razlog posete: upućen od strane spec. interne medicine zbog dijabetesa, novootkrivenog, hiperlipoproteinemije

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod dijabetesa i hiperlipoproteinemije

Rezultat: nakon primene preporučene medicinske nutritivne i farmakološke terapije, za period od osam meseci telesna težina manja se smanjila za 5,5 kg, u obimu struka za 4 cm (čime je stekao fiziološku uhranjenost BMI 23,4), postignuti bolji lipidni status i glikoregulacija (početni lab. rezultati: glikemija 14,7, holesterol 6,1, trigliceridi 2,38; nakon osam meseci: glikemija 6,4, holestrol 5,36, trigliceridi 1,24)

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje u cilju održavanja postignutog stabilnog stanja

Komentar: Gospodin D. je odmah po upućivanju nutricionisti od strane specijaliste interne medicine, ozbiljno shvatio važnost promene životnog stila. To je uključivalo promene vezane za režim ishrane, uzimanje terapije (Gluformin 1×1), fizičko angažovanje, reakciju na stresne situacije, ritam spavanja i dr. Ozbiljnom, odgovornom i zdravstveno prosvećenom čoveku, kakav je gospodin D. to nije bilo teško, pa su i rezultati očekivano odlični. Posao mnogi navode kao razlog neredovne i neadekvatne ishrane, ali uz dobru organizaciju to ne mora biti tako, promene su moguće i ova priča govori tome u prilog.

Bravo, dragi D 🙂

Pročitaj više

Branko Milutinović

Objavila 29.09.2019. u Pobednici

Pobednik: Branko Milutinović (72 godine)

Zanimanje: penzioner

Razlog posete: upućen od strane specijaliste interne medicine zbog dijabetesa, hipertenzije, hiperlipoproteinemije i gojaznosti

Nutritivna preporuka: Medicinska nutritivna terapija kod dijabetesa, hiperlipoproteinemije, hipertenzije i gojaznosti

Rezultat: Izveštaj lekara specijaliste interne medicine i kardiologije (sept. 2019): pacijent je stabilanog zdravstvenog stanja. Rezultat laboratorijske analize krvi to potvrđuju: HbA1C 6,1%, jutarnje glikemije od 5,5 do 6,2, holesterol 4,55, trigliceridi 0,82; ima fiziološku uhranjenost: BMI 26,9.

Status: medicinska nutritivna intervencija i dalje u cilju održavanja stabilnog zdravstvenog stanja

Komentar: Gospodina Branka sam upoznala pre više od 20 godina i kada je došao radi nutritivne terapije zbog problema sa dijabetesom, hipertenzijom, hiperlipidemijom i gojaznošću. Od početka smo ostvarili odličnu komunikaciju i dogovor u vezi sa ishranom. Pored ishrane, korekcije su se odnosite na fizičku aktivnost, redovan san… Vrlo je važno da osoba koja ima nekoliko oboljenja shvati važnost medicinske nutritivne terapije u kontroli i lečenju navedenih oboljenja, kao što je to gospodin Branko uradio. U saradnji sa izabranim lekarom, specijalistima interne medicine i kardiologije, danas može da se pohvali da je zdravstveno stabilan i uživa u penzionerskim danima, nikada ne odlažući navike koje je stekao vezane za ishranu, terapiju i fizičku angažovanost. Kontinuitet i disciplina daju dugoročne rezultate.

Bravo, dragi Branko 🙂

Pročitaj više
Scroll Up